heli
11 مرداد 1401 - 09:07

گزارش پروژه‌های نیمه تمام شهرداری ارائه شود

عضو شورای شهر تهران گفت:برخی از پروژه های شهرداری تهران تنها ۱۰ درصد تا تکمیل شدنشان باقی مانده است و از شهرداری تهران میخواهم گزارشی از پروژه‌های نیمه تمام خود را ارائه دهد. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی، در تذکر پیش از دستور هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدوارم سیل امامزاده داوود تجربه‌ای برای مدیران شود تا دیگر این حادثه رخ ندهد. خبرنگار مهرپیرهادیوی ادامه داد: وضعیت اچ اس ای تهران نیازمند بازنگری جدی است و از شهردار تهران می‌خواهم در این رابطه اقدامی جدی انجام دهد. اچاسایپیرهادی با اشاره به مجموعه‌های عمرانی که کمتر از ۱۰ درصد تا تکمیل شدنشان باقی مانده است گفت: برای مثال مجموعه ورزشی شهید باکری در منطقه ۱۹ مورد توجه قرار نگرفته است باید گزارشی از پروژه‌های نیمه تمام شهرداری ارائه شود. پیرهادیعضو شورای شهر تهران با اشاره به تولید سازه‌های هنری گفت: باید از سازمان زیباسازی تشکر کنیم این سازمان برای اولین بار در بحث المان‌های حجمی وارد شد و از هنر ۵۰۰ هنرمند بهره برد
منبع: مهر
شناسه خبر: 516815