heli
19 مرداد 1401 - 14:00

دسترسی بلوار کاج به بزرگراه شهید همدانی در مراحل پایانی قرار دارد

شهردار منطقه ۲۲ از تسریع در اجرای عملیات دسترسی بلوار کاج به بزرگراه شهید همدانی خبر داد و گفت: عملیات عمرانی این دسترسی در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری مهر، وحیدرضا محمدی از تسریع در اجرای عملیات دسترسی بلوار کاج به بزرگراه شهید همدانی خبر داد و گفت: یکی از مشکلات ساکنان محلات مرکزی منطقه ۲۲ نبود دسترسی مناسب به بزرگراه شهید همدانی است که عملیات عمرانی این دسترسی در حال انجام است و در حال حاضر عملیات خاک برداری در هر دو جهت ورودی از بلوار کاج به بزرگراه شهید همدانی و همچنین خاک برداری از بزرگراه شهید همدانی به بلوار کاج صورت گرفته است. خبرگزاری مهرشهردار منطقه ۲۲ افزود: در محور ورودی بلوار کاج به بزرگراه شهید همدانی دیوار حائل در حال انجام است و پیشرفت مناسبی در این راستا صورت گرفته است، در محور خروجی بزرگراه شهید همدانی به بلوار کاج نیز دیوار حائل انجام شده و ۲۴ عدد شمع گذاری نیز به مرحله پایانی رسیده است. وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است تا چند ماه آینده این دو مسیر دسترسی خودرویی در بزرگراه شهید همدانی که کمک بسزایی به بار ترافیک محلات مرکزی منطقه خواهد داشت مورد بهره برداری قرار گیرد. محمدی عنوان کرد: راه اندازی این دو خروجی موجب کاهش بار ترافیکی در بلوار علوم و فنون، بلوار کاج و معابر محلی از جمله بلوار امیر کبیر، خیابان هوانیروز و خیابان شهید بیگی خواهد شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 560368